นโยบายการจัดการเรียนการสอนช่วงงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 30 มกราคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครนิสิต เข้าร่วมโครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE 2023

ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 เมษายน 2566

บางเขน
15 มีนาคม 2566
108
0
การทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัล สำหรับนิสิต มก. ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัครถึง 16 กุมภาพันธ์ 2566

บางเขน
31 มกราคม 2566
152
0
KU Job Fair & Education 2023

15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

บางเขน
26 มกราคม 2566
2206
5