ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช

ทุนมูลนิธิชินโสภณพนิช

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. นิสิตชั้นปี 2 ขึ้นไป

  2. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 ทุกภาคการศึกษา

  3. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

มหาวิทยาลัยคัดเลือกเบื้องต้น

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครทุนส่วนกลาง

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563