ทุนบริษัทไทยออยล์

ทุนบริษัทไทยออยล์

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

แบ่งเป็น 2 ประเภท

มูลค่าทุน/ปี

:

ประเภทที่ 1 (100,000 บาท)

ประเภทที่ 2 (30,000 บาท)

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

ประเภทที่ 1

  1. นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่มีโอกาสได้รับเกียรตินิยม

  2. ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป

  3. กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

ประเภทที่ 2

  1. นิสิตชั้นปีที่ 3 และ 4 ที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

  2. ผลการเรียน 3.00 ขึ้นไป

  3. กำลังศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

  4. เป็นผู้มีความประพฤติดี

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

คณะคัดเลือกเบื้องต้นและส่งรายชื่อไปทางบริษัท

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครที่คณะ

ติดต่อสอบถาม

:

ที่คณะที่นิสิตศึกษา

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563