ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

ทุนมูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ 15,000 บาท
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 20,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

  2. กำลังศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50

  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต คัดเลือกนิสิตเบื้องต้นตามคุณสมบัติ

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครทุนของทางมูลนิธิ

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2563