ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ทุนฉลองสมโภชพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

ต่อเนื่อง

มูลค่าทุน/ปี

:

36,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นผู้เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความมุ่งมั่นที่จะใช้ประโยชน์จากเกษตรศาสตร์หรือศาสตร์แห่งแผ่นดินที่ได้ศึกษาให้สอดคล้องกับแนวทางตามพระราชดำริ เพื่อสนองคุณผืนแผ่นดินไทย

  2. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  3. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 1

  4. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ในระดับ 2.50 ขึ้นไป

  5. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  6. มีความประพฤติดี

  7. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ อยู่ หลังจากได้รับทุนนี้

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

คณะคัดเลือกนิสิตเบื้องต้น

วิธีการสมัคร

:

สมัครได้ที่คณะที่นิสิตศึกษา

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180175

ประกาศเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2563