ทุนนายพัฒนะ วัฒนสินธิ์

ทุนนายพัฒนะ วัฒนสินธิ์

ระดับ

:

ปริญญาตรี

ประเภท

:

สมัครรับทุนปีต่อปี

มูลค่าทุน/ปี

:

12,000 บาท

คุณสมบัติของผู้รับทุน

:

  1. เป็นนิสิตระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  2. เป็นผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

  3. เป็นผู้มีความประพฤติดี

เกณฑ์ในการคัดเลือก

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต สัมภาษณ์และคัดเลือก

วิธีการสมัคร

:

กรอกใบสมัครทุนส่วนกลาง ช่วงเวลาการรับสมัคร ประมาณเดือนมิถุนายน-สิงหาคม

ติดต่อสอบถาม

:

หน่วยทุนการศึกษา กองกิจการนิสิต ชั้น 3 อาคารระพีสาคริก เพจทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 02-1180176

ประกาศเมื่อ: 12 พฤษภาคม 2563