โครงการ การพัฒนาเกษตรกรอาชีพเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 8 ตุลาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ชาวเกษตรน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์

13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต

บางเขน
7 ตุลาคม 2564
1549
1
ขอให้บุคลากร มก. เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานนนทรี (account@ku.ac.th)

ตั้งแต่วันนี้ถึง 8 พฤศจิกายน 2564

บางเขน
5 ตุลาคม 2564
2122
5