ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

รวมพลังชาว มก. ร่วมกันปลูกป่าทุกพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
โครงการปลูกป่า ปี พ.ศ. 2567 ในมิติป่าไม้และพื้นที่สีเขียว
ปี พ.ศ. 2567 ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่ เพิ่มการดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ประมาณ 749 tCO2e/yr.
** เป้าหมายชาว มก. ร่วมกันปลูกป่าไม่น้อยกว่า 6,000 ไร่ ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย
3 วิทยาเขต 26 ศูนย์ / สถานีทั่วประเทศ
เพื่อชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อนำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปีค.ศ. 2035
** อ่านรายละเอียดโครงการปลูกป่า ปี 2567 สแกนคิวอาร์โค้ดจากโปสเตอร์ หรือคลิกลิงค์รายละเอียดด้านล่าง

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

<<  รายละเอียด  >>

ประกาศเมื่อ: 18 เมษายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
209
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
134
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
264
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
289
0