ประกาศแจ้ง ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google

เรียน  ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google
          ตามที่บริษัท Google ได้ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการนั้น  มหาวิทยาลัยฯ ได้มี ประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานปรับลดพื้นที่การใช้งาน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2564  (https://bit.ly/notice-gg) และได้ประกาศแจ้งการให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive โดยปรับลดการให้บริการพื้นที่เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง พร้อมคำแนะนำการโอนย้าย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 (https://bit.ly/kgg-dday1)  จากนั้นได้ประกาศ TimeLine การปรับลดพื้นที่ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565  (https://bit.ly/kgg-timeline) แล้วนั้น

            เพื่อให้การใช้บริการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยฯ ได้ขยายเวลาสำหรับการโอนย้ายข้อมูลถึงวันที่ 15 กันยายน 2565 หากพ้นกำหนดดังกล่าว บัญชี KU Google ที่ใช้งานเกินโควต้าจะถูกระงับการใช้งาน

            ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 

หมายเหตุ :  
          - ติดตามข่าวสาร FB : https://www.facebook.com/ocs.ku/
          - นิสิตรหัส 55 เป็นต้นไปจึงจะมีสิทธิ์ใช้งาน ku office 365 (...@live.ku.th)
          - นิสิตเก่าได้โควต้า 2 GB
          - คู่มือการโอนย้ายข้อมูล : https://bit.ly/kgg-dday1

ประกาศเมื่อ: 2 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

บางเขน
5 กรกฎาคม 2565
12546
0
ขั้นตอนการย้าย Google Drive ไป One Drive

(Transfer file from Google Drive to One Drive)

บางเขน
29 เมษายน 2565
21630
0