ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          ตามที่บริษัท Google ปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการ โดยปรับลดการให้บริการพื้นที่ Google Drive จากแบบไม่จำกัด เป็นแบบ pooled storage เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ขอแจ้งปรับเปลี่ยนการให้บริการ ดังนี้

          1. ท่านยังคงใช้ชุดซอฟต์แวร์การเรียนการสอนของ Google ได้ตามปกติ (เช่น Google Classroom, Google Meet, Google Doc/Sheet/Slides/Form, ฯลฯ)

          2. ผู้ใช้งาน KU Google ภายใต้บัญชี account@ku.th ทุกท่าน ต้องทำการปรับลดขนาดของ Google Drive ตามที่ได้รับจัดสรรพื้นที่ดังตารางด้านล่าง
 

กลุ่มผู้ใช้บริการ อาจารย์

เจ้าหน้าที่ หน่วยงาน
และบุคลากรเกษียณ

นิสิต ศิษย์เก่า
ขนาดพื้นที่ 40 GB 15 GB 5 GB 2 GB

 

          **เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้ผู้ใช้งานทุกท่านโปรดรีบดำเนินการปรับลดขนาดพื้นที่การใช้งาน Google Drive ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565 **

          สำหรับผู้ใช้งานที่มีความประสงค์จะโอนย้ายหรือสำเนาข้อมูลไปที่ OneDrive สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมพื้นที่ไว้รองรับให้ท่านสามารถเก็บข้อมูลใน OneDrive ได้บัญชีละไม่เกิน 1 TB โดยสามารถเลือกดำเนินการได้ ดังนี้Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          1.  ดำเนินการด้วยตนเอง ด้วยวิธีการโอนย้ายผ่านซอฟต์แวร์ หรือ การโอนย้ายผ่านเว็บบราวเซอร์ (mover.io) ท่านสามารถศึกษาวิธีการดังกล่าวได้ที่ https://bit.ly/GoogletoOnedrive (วิธีนี้จะทำให้ท่านสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเองอย่างสะดวกรวดเร็ว)

 

 

 


          2. ดำเนินการผ่านการให้บริการของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มี 2 วิKasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ธี คือ
              วิธีที่ 1 บริการสำเนาข้อมูลให้อัตโนมัติ
                        o แจ้งความประสงค์การสำเนาข้อมูลผ่านแบบฟอร์ม ที่ https://bit.ly/formGtoD
                        o บัญชีที่จะให้ สบค. ช่วยสำเนาข้อมูลอัตโนมัติ ต้องมีข้อมูลที่ต้องการสำเนา ไม่เกิน 1 TB
(ทั้งนี้ จะสามารถสำเนาไฟล์ทั่วไป เช่น  pdf  รูป  วิดีโอ  ได้ สามารถแปลงไฟล์ Google Doc/Sheet/Slides มาเป็น Microsoft Word/Excel/PowerPoint ได้ แต่ไม่สามารถสำเนาไฟล์ Google Form, Google Sites และไฟล์บางประเภทได้ และหลังการสำเนาเสร็จสิ้น ผู้ใช้งานต้องดำเนินการลบข้อมูลใน Google Drive ด้วยตนเอง)

             วิธีที่ 2 บริการสำเนาข้อมูลโดยเจ้าหน้าที่
                       o เจ้าหน้าที่ Help Desk ของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ให้บริการช่วยเหลือในการสำเนาข้อมูล
                       o ผู้ใช้งานกรุณาติดต่อด้วยตนเองที่ห้อง Help Desk ชั้น 2 สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 

ประกาศเมื่อ: 5 กรกฎาคม 2565