ขั้นตอนการย้าย Google Drive ไป One Drive

ขั้นตอนการย้าย Google Drive ไป One Drive


วิธีที่ 1 : การย้ายผ่านซอฟต์แวร์  วิธีที่ 2 : การย้ายผ่านเว็บบราวเซอร์ ( mover.io )

ประกาศเมื่อ: 29 เมษายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google

มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565

บางเขน
7 พฤษภาคม 2564
4844
0
สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 86 ปี

วันที่ 1 ส.ค. 2567

บางเขน
17 กรกฎาคม 2567
151
0
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า วัคซีนรวม 5 โรค และวัคซีนโรคไข้หัดแมว ฟรี

5-31 กรกฎาคม 2567 (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)

บางเขน
11 กรกฎาคม 2567
182
0