สำนักบริการคอมพิวเตอร์ เปิดให้คำปรึกษาโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive และบริการต่างๆ ของ Google Apps

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


          สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดบริการให้คำปรึกษาการโอนย้ายข้อมูลจาก Google Drive แบบ Walk-In เพื่อให้คำแนะนำแก่บุคลากร นิสิต มก. ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของ Google Apps ระหว่างวันที่ 8 - 11 และ 15 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ ห้อง Co-Learning Space A ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

          ** ทั้งนี้ Help Desk ก็ยังเปิดให้บริการทุกท่านตามปกติ **

 

ประกาศเมื่อ: 1 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ประกาศแจ้ง การให้บริการพื้นที่เก็บข้อมูลบน Google Drive

เพื่อความต่อเนื่องในการใช้งาน ขอให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2565

บางเขน
5 กรกฎาคม 2565
7537
4
ขอเชิญร่วมงาน พิธีเปิด KU HOME

9 ธันวาคม 2565

บางเขน
7 ธันวาคม 2565
87
0