เสวนาวิชาการ ”วิกฤติราคาอาหารสัตว์และแนวทางการใช้โปรตีนทางเลือกจากหนอนแมลงวันลาย”

ลงทะเบียน

เข้าร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 7 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เสวนา ”นำเกษตรไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี”

1 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 กันยายน 2565
149
0
ประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19

วันที่ 8-9 ธันวาคม 2565 รับสมัครและส่งผลงานถึง 18 ตุลาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
25 สิงหาคม 2565
641
2
การประชุมวิชาการ ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ครั้งที่ 40

3-5 สิงหาคม 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
1 สิงหาคม 2565
210
0