การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ขอเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง “การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9 วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ณ ห้อง 21-215 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

         วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิต มาตรฐานการผลิต ระบบการผลิตและโรงเรือน การเก็บเกี่ยวและมาตรฐานผลผลิต สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง รวมถึงเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเพิ่มประสบการณ์ในกระบวนการผลิตกัญชาทางการแพทย์

         การอบรมประกอบด้วย หัวข้อ

  • "ระบบการปลูกและโรงเรือนที่เหมาะสม" โดย ดร.ณธกร ทัศนัส 
  • "เทคนิคการปลูก และการเพิ่มคุณภาพผลผลิตกัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์" โดย ดร.เจษฎา ภัทรเลอพงศ์
  • "มาตรฐานการผลิตกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์" โดย ผศ.ดร.ศุภสิทธิ์ สิทธาพานิช

          ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ https://forms.gle/h9NqSGQgwcYpZHnbA ค่าสมัครคนละ 3,500 บาท

         สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร สุขา โทรศัพท์ 08 9709 7591 และ e-mail: kanokphon.su@ku.th หรือ Line ID : pop-kanokphon

ประกาศเมื่อ: 11 กรกฎาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2567

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
15 มกราคม 2567
652
0
การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24 สิงหาคม 2566
1941
0
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23 สิงหาคม 2565
3866
0
อบรม การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

9 ธันวาคม 2563

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3 ธันวาคม 2563
9975
0