อบรม การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 3 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 2

วันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2567

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
15 มกราคม 2567
652
0
การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24 สิงหาคม 2566
1944
0
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23 สิงหาคม 2565
3866
0
การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9

23 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
11 กรกฎาคม 2565
1525
0