การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ ครั้งที่ 2

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมและส่งผลงานใน
การประชุมวิชาการพืชกัญชา กัญชง และกระท่อมระดับชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 2
ในหัวข้อ "กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
อุตสาหกรรมอาหาร และวัสดุศาสตร์"
ในวันที่ 3-4 เมษายน พ.ศ. 2567 ณ อาคารวิโรจอิ่มพิทักษ์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://kuias.ku.ac.th/newsAndActivities/detail/66

ประกาศเมื่อ: 15 มกราคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี 2566

25 พฤศจิกายน 2566

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
24 สิงหาคม 2566
1941
0
งานประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน ครั้งที่ 10 ประจำปี 2565

26 พฤศจิกายน 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
23 สิงหาคม 2565
3865
0
การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” รุ่นที่ 9

23 กรกฎาคม 2565

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
11 กรกฎาคม 2565
1524
0
อบรม การปลูกกัญชาเพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

9 ธันวาคม 2563

วิทยาเขตเฉลิมพะเกียรติ จังหวัดสกลนคร
3 ธันวาคม 2563
9975
0