การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ ภาษาและวัฒนธรรมไทย

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวัฒนธรรม 4 สถาบันการศึกษา
โดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง


ในหัวข้อ “ภาษาและวัฒนธรรมไทยในวิถีโลกสมัยใหม่” (Thai in the Modern World)
วันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2563 โดยนำเสนอผลงานผ่านระบบการประชุมออนไลน์

- Deadline submission: 15 กันยายน 2563 ส่งผลงานได้ที่: larts.tu@arts.tu.ac.th
- ดาวน์โหลดรูปแบบบทคัดย่อและบทความได้ที่: https://bit.ly/3hB78zR

ติดต่อ-สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : larts.tu@arts.tu.ac.th

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 24 มิถุนายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขยายเวลาประกวดนวัตกรรม มก. 2563

ขยายเวลาครั้งที่ 2 จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

27 ตุลาคม 2563
22
0
การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2563

การประชุมสัมมนาอาจารย์ มก. ประจำปี 2563 วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 8.45-12.00 น.

16 มิถุนายน 2563
490
0
โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิตและบุคคลทั่วไป

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 11 พฤศจิกายน 63

บางเขน
27 ตุลาคม 2563
24
0