โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-353-220-21 ต่อ 105 หรือ 091-7740091   

          รายละเอียด : https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f1/ 

ประกาศเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 มีนาคม 2565
1154
0
วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 พฤศจิกายน 2563
7006
0
Open House แนะนำหลักสูตร MAEAE , MAB

24 ธันวาคม 2565

บางเขน
29 พฤศจิกายน 2565
502
5
KU TCAS 66 รอบที่ 2 Quota

รายละเอียดโครงการต่างๆ ที่เปิดรับสมัคร

บางเขน
21 พฤศจิกายน 2565
1298
0