Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-การศึกษา | โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเท...

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาโท-ปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ตั้งแต่บัดนี้ – 21 เมษายน 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 034-353-220-21 ต่อ 105 หรือ 091-7740091   

          รายละเอียด : https://www.grad.ku.ac.th/application/app66_f1/ 

ประกาศเมื่อ: 21 พฤศจิกายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิต ป.โท-เอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 22 กันยายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
4 กันยายน 2566
229
0
เปิดรับสมัคร ป.โท/เอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาคพิเศษ

เปิดรับสมัคร 1 มีนาคม-21 เมษายน 2566

วิทยาเขตกำแพงแสน
2 มีนาคม 2566
536
0
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 มีนาคม 2565
1679
0