เปิดรับสมัคร ป.โท/เอก สาขาวิชานวัตกรรมบริการและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ภาคพิเศษ

ประกาศเมื่อ: 2 มีนาคม 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา เปิดรับสมัครสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

รับสมัครถึง 21 เมษายน 2565

วิทยาเขตกำแพงแสน
21 พฤศจิกายน 2565
769
0
เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 มีนาคม 2565
1278
0
วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตกำแพงแสน
10 พฤศจิกายน 2563
7138
0
แจ้งเปลี่ยนกิจกรรมแนะนำหลักสูตรปริญญาโท MAEAE MAB

จากเดิมวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม เป็นวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
99
0