Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-การศึกษา | วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เปิดรับสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาโท - ปริญญาเอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2565 (รอบ 2)

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรโครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา

วิทยาเขตกำแพงแสน
3 มีนาคม 2565
987
0
รับสมัครนิสิต ป.โท สาขาวิชาจิตวิทยาชุมชน ภาคพิเศษ รุ่น 21

เปิดรับสมัครถึง 10 ตุลาคม 2565

บางเขน
18 กรกฎาคม 2565
267
1
ปริญญาโท สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ รุ่นที่ 27

รับสมัครถึง 15 มิถุนายน 2565

บางเขน
6 มิถุนายน 2565
313
0