วิทยาเขตกำแพงแสน กำหนดการรับสมัคร TCAS 64 มก.

ประกาศเมื่อ: 10 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับป.โท สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม

(ภาคพิเศษ) จนถึง 22 มิถุนายน 2564

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
320
1
คณะเกษตร ขยายเวลารับสมัครนิสิตใหม่ หลักสูตรนานาชาติ

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 มิ.ย. 64

บางเขน
16 มิถุนายน 2564
320
0
วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ เปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร NON-DEGREE

โปรโมชั่นพิเศษ ถึง 30 พ.ค. 64 (ชุดวิชาละ 1,000 บาท)

บางเขน
19 พฤษภาคม 2564
317
1