รับสมัครนิสิตปริญญาโท สาขาพัฒนาสังคม (ภาคปกติและภาคพิเศษ)

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท

          หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม ภาคปกติและภาคพิเศษ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564

ช่องทางการรับสมัคร

          1. สมัครด้วยตนเอง : สำนักงานสาขาพัฒนาสังคม (ห้อง 101) ชั้น 1 อาคารบรรเจิดคติการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (เฉพาะภาคพิเศษ)

          2. สมัครทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย   https://www.grad.ku.ac.th/application/app64_f1/

 

  •  คู่มือการสมัครเรียนภาคพิเศษ http://bit.ly/3c0sh4z
  •  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://sd-soc.ku.ac.th
  •  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 081-939-7629, 080-602-9311 หรือ 02-942-7550 , 02-561-3125 ต่อ 11 หรือ 15
ประกาศเมื่อ: 29 มีนาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่ 2 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

18 พฤศจิกายน 2563
4219
4
หลักสูตร ป.โท สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูลชีวการแพทย์

เปิดรับสมัคร ธันวาคม 2563

10 พฤศจิกายน 2563
1907
0