ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ นักเรียน ร่วมเสวนา การขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต ผ่าน KU Soft power

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญชวน ครู อาจารย์ และนักเรียนร่วมเสวนา Online ในหัวข้อ "การขับเคลื่อนกิจกรรมนิสิต ผ่าน KU Soft power" พร้อมกับรับฟังการพูดคุยเสวนาแลกเปลี่ยน "KU Student Soft power ด้านศิลปวัฒนธรรม กับ 9 ชมรมนิสิต"

วันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 16.30 - 18.00 น.

 

==> รับชมรับฟังผ่าน Facebook : กองพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

**(กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรับผู้มีความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ Tcas 2)**

ประกาศเมื่อ: 6 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เปิดการเรียนการสอน รุ่นที่ 19 ปีการศึกษา 2567

27 มีนาคม 2567
1460
0
TCAS 65 รอบที่ 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รับสมัคร 13 ธ.ค. 64 - 14 ม.ค. 65

17 ธันวาคม 2564
2991
0