TCAS 65 รอบที่ 1 โครงการนักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

การรับสมัครและการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

นักกีฬาทีมชาติและเยาวชนทีมชาติ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 

(TCAS รอบที่ 1 Portfolio)

 

      ในปีการศึกษา 2565 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดรับ  จำนวน 176 คน  ดูรายละเอียดที่เอกสารแนบ รับสมัครทาง admission.ku.ac.th

 

ประกาศเมื่อ: 14 ธันวาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง