โครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มารู้จักโครงการเรียนล่วงหน้า ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใคร ๆ ก็เรียนได้ .. เรียนได้ทุกที่ .. ทุกเวลา
 

          เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้น้องๆ นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้เข้าเรียนในรายวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนการเป็นนิสิต

โดยจะมีลักษณะการเรียน 2 รูปแบบ ได้แก่

         1.  เรียนแบบ Audit หรือการเรียนไม่เก็บผลการเรียน ไม่มีการเข้าสอบ

         2. เรียนแบบเก็บเครดิต หรือสะสมผลการเรียน มีการสอบวัดผลตามปกติ ซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะมีโควตารับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย สำหรับการเรียนแบบที่ 2 ด้วย

 

          นอกจากนี้ หากน้อง ๆ ในโครงการเรียนล่วงหน้า ได้เข้าเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์แล้ว ยังสามารถได้รับทุนการศึกษาในแต่ละปี

 

          *** ขณะนี้ กำลังเปิดรับสมัครรุ่นที่ 19 (พ.ศ. 2567) – โครงการเรียนล่วงหน้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รายละเอียดตามลิงก์ด้านล่าง

https://registrar.ku.ac.th/adv

 

 

ประกาศเมื่อ: 27 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง