อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award

          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  ได้รับรางวัล ACM SIGKDD Test of Time Award ในงาน ACM SIGKDD CONFERENCE ครั้งที่28 ซึ่งจัดขึ้น ที่ Washington DC Convention Center เมื่อวันที่ 14-18 สิงหาคม 2565

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          รางวัลนี้เป็นรางวัลสำหรับบทความวิจัยที่ดีที่สุดในรอบทศวรรษที่ได้เคยนำเสนอในการประชุมวิชาการ SIGKDD ทั้งนี้ งานวิจัยนี้ยังเคยได้รับรางวัล best paper ward ในงาน SIGKDD 2012 ซึ่งได้ผ่านมาหนึ่งทศวรรษแล้ว และถือได้ว่างานชิ้นนี้เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 ประเภท

          บทความนี้ มีชื่อว่า "Searching and mining trillions of time series subsequences under dynamic time warping" โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอัลกอริทึมเพื่อให้สามารถทำงานได้เร็วขึ้นมากจนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดเกิน 1 ล้านล้านอนุกรมได้ ซึ่งเทคโนโลยีในยุคนั้นยังทำไม่ได้ และปริมาณดังกล่าวยังนับว่าเป็นปริมาณมหาศาลมากแม้ว่าผ่านเลยมา 10 ปี นอกจากนี้ ผลจากงานนี้ได้นำไปทำเป็น subroutine เพื่อให้อัลกอริทึมอื่นๆ เรียกใช้ได้ ทำให้การวิเคราะห์เชิงเวลาต่างๆ ช่วยให้ประหยัดไปได้มาก

          ปัจจุบันบทความนี้ได้รับการอ้างอิง มากกว่า 600 ครั้ง ทั้งนี้ ผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาวินท์ รักธรรมานนท์ ในด้าน Data mining ยังมีอีกมาก ปัจจุบันมี h-index = 17

          หากท่านใดสนใจในงานวิจัยนี้สามารถดูจาก url นี้ได้ที่ https://dl.acm.org/doi/10.1145/2339530.2339576

อัลบั้มภาพ :
ธนาวินท์ 1 (2).jpg
ประกาศเมื่อ: 8 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
38
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
128
0