นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          นางสาวปิณฑิรา แจ่มแจ้ง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับรางวัลเหรียญเงิน จากการนำเสนอผลงาน เรื่อง Hybrid Energy Storage System to Enhance Efficiency of Renewable Energy Usage ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Young Rising Stars of Science Award 2022 (YRSS) จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 65 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลงานดังกล่าวมี อาจารย์ ดร.เนาวรัตน์ เทพหริรักษ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

(ที่มา: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)

อัลบั้มภาพ :
นิสิตไฟฟ้า (1).jpg
ประกาศเมื่อ: 9 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
57
0
นิสิต ป.โท และอาจารย์วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
43
0