นิสิต ป.โท วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          นายฐิติศักดิ์ อัศวรางกูร นิสิตปริญญาโท ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award ในหมวดหมู่ Manufacturing Automation จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติรูปแบบออนไลน์ เรื่อง Comparative Study on the  Automated Warehouse with Cartesian Robot Using PLC and Arduino ในงาน Hybrid Asia Pacific Conference on Manufacturing Systems and The International Manufacturing Engineering Conference 2022 (APCOMS-IMEC 2022)"Post Pandemic Recovery Industrial Engineer Perspective" จัดโดย Universitas Sebelas Maret ณ เมือง Surakarta ประเทศอินโดนีเซีย ในวันที่ 27 ตุลาคม 2565 โดยผลงานดังกล่าวมี ผศ.ดร.วรพงษ์ สว่างศรี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
นิสิต ป.โท เครื่องกล (2).jpg
นิสิต ป.โท เครื่องกล (1).jpg
นิสิต ป.โท เครื่องกล (4).jpg
นิสิต ป.โท เครื่องกล (3).jpg
ประกาศเมื่อ: 23 ธันวาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
213
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
296
0
นิสิต ป.โท และอาจารย์วิศวกรรมโยธา ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม

งานประชุมวิชาการระดับชาตินนทรีอีสาน ครั้งที่ 10

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
285
0