หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรคของ มก. ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยฯเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่

สุดยอดผลงานเด่น

หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรค ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รับมอบโล่จาก ดร.อเนก เหล่าธรรมทัศน์
 

           วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้ารับโล่รางวัล ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับชีวิตวิถีใหม่ ( New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะวิกฤติโควิด-19 จาก ศ. (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานแถลงข่าวสรุปผลงานเด่น ปี 2563 แผนยุทธศาสตร์กระทรวง อว. ปี 2564 และพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมเด่นตอบรับ ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการปรับตัวอันเนื่องมาจากภาวะ วิกฤติ Covid-19
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          กระทรวง อว. ได้คัดเลือกผลงานเด่นจากหน่วยงานในสังกัด อว. จำนวน 11 ผลงาน ที่ได้มีการคิดค้นนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา โดยเฉพาะวิกฤติขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ และลดการพึ่งพาการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรและหน่วยงานในสังกัด อว.ที่ร่วมระดม  สมองในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และทำงานกันอย่างแข็งขันอันเนื่องมาจากปัญหาวิกฤติโควิด – 19 ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2563

          สำหรับผลงานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล คือ ผลงาน “หุ่นยนต์โรยละอองย่าฆ่าเชื้อโรค COVID-19 ” ผู้พัฒนาและคิดค้นนวัตกรรม ได้แก่ ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ปัญญา เหล่าอนันต์ธนา

          หุ่นยนต์โรยละอองยาฆ่าเชื้อโรค COVID-19 เกิดขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้รวดเร็ว มากกว่า 2 เท่า เมื่อเทียบกับผู้ปฏิบัติงาน 1 คน ให้คุณภาพการปฏิบัติงานที่สม่ำเสมอ ทั้งนี้ หุ่นยนต์ดังกล่าวเหมาะสําหรับพื้นที่สาธารณะภายใน และบริเวณโดยรอบอาคาร เช่น ทางเดิน ห้องโถง สํานักงาน พื้นที่ บริเวณนั่งรอ ศูนย์อาหาร โดยเหมาะสมกับการฉีดพ่นที่เป็นกิจวัตร ดําเนินการได้โดยเจ้าของพื้นที่ ใช้รีโมทควบคุมระยะไกล สามารถควบคุมผ่านกล้องวงจรปิดไร้สายดูภาพผ่านหน้าจอโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือจอภาพขนาดเล็กได้
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยไม่มีความเสี่ยงต่อการสัมผัสกับเชื้อโรค และไม่จำเป็นต้องสวมชุด PPE  หุ่นยนต์ตัวนี้มีขนาดเล็กพอที่จะเข้าไปในลิฟท์ได้ สามารถปฏิบัติงานได้สะดวกในอาคารสูง โรงพยาบาล โรงแรม  สถานศึกษา ห้างสรรพสินค้า หรือ ในสถานที่ที่มีการติดเชื้อหรือสถานกักกันผู้ติดเชื้อ ได้สะดวก โดยนอกจากฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคแล้ว ก็ยังสามารถถูพื้นทำความสะอาดพื้นได้ด้วย โดยเฉพาะในสถานที่ติดเชื้อที่แม่บ้านทำความสะอาดมักไม่อยากรับงาน ซึ่งหุ่นยนต์ตัวนี้สามารถทดแทนแรงงานคนถูพื้นทำความสะอาดได้ถึง 3 คน
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

          ดร.จงรัก  กล่าวว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตระหนักถึงผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ สังคม และประเทศ จึงได้ผลักดัน อาจารย์/นักวิจัย ให้สร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยรับมือกับสถานการณ์โควิด-19 โดยหวังให้ประเทศไทยกลับมาดำรงความกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีนวัตกรรมจำนวนมากที่ได้ถูกสร้างสรรค์และนำไปใช้งานจริง หุ่นยนต์โรยละอองฆ่าเชื้อเป็นนวัตกรรมชิ้นหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภูมิใจเป็นอย่างมาก ซึ่งพัฒนามาจากหุ่นยนต์การเกษตร และได้มีการนำไปใช้งานจริงในหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

          - ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรณี COVID-19 กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ (ส่วนหน้า) จ.ชลบุรี
          - โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี
          - ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล
          - ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
          - คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อัลบั้มภาพ :
reward_robot_covid-1.jpg
reward_robot_covid-2.jpg
reward_robot_covid-3.jpg
reward_robot_covid-4.jpg
reward_robot_covid-5.jpg
ประกาศเมื่อ: 25 ธันวาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นักวิทยาศาสตร์อาวุโส ประจำปี 2563

รองศาสตราจารย์ ดร.นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์

ปีพ.ศ. 2563
28 ธันวาคม 2563
651
0
7 หน่วยงาน มก. ได้รับรางวัลโครงการสำนักงานสีเขียว

ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ปีพ.ศ. 2563
25 ธันวาคม 2563
1007
0
คณาจารย์ นักวิจัย และอาจารย์อาคันตุกะ มก. TOP 2%

นักวิทยาศาสตร์ของโลก ที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด

ปีพ.ศ. 2563
24 ธันวาคม 2563
994
0
อาจารย์-นิสิต วิศวกรรมเครื่องกล ได้รับรางวัล Best Paper Award

ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ICoME 2020

ปีพ.ศ. 2563
14 ธันวาคม 2563
872
0