นักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เหรียญเงินและรางวัลพิเศษ

          ขอแสดงความยินดีกับนักวิจัยจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ เหรียญเงินและรางวัลพิเศษคณะนักวิจัย จากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          ดร.ประมวล ทรายทอง นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ดร.พิศมัย ศรีชาเยช นักวิจัยชำนาญการ นางวนิดา ชิติสรรค์กุล นักวิจัยชำนาญการพิเศษ และ นางสาวกัญญรัตน์ กัญญาคำ นักวิจัยชำนาญการ ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Medal) จาก E-NNOVATE 2022 International Innovation Show ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ และรางวัลพิเศษ (Special Award) ในการยกเว้นค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนผลงานสำหรับการนำเสนอในเวที INEX 2022 International Invention Fair ณ สาธารณรัฐอินเดีย

          จากผลงาน ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมมูลค่าสูงจากส่วนเหลือทิ้งกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์เพื่อผู้บริโภคยุคใหม่ (Innovation product from the by-products cold-pressed virgin coconut oil (CVCO) production process for the new normal consumers

          ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่เกิดขึ้นจากการใช้ส่วนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นบริสุทธิ์มาเป็นวัตถุดิบและส่วนผสม โดยใช้เทคโนโลยีและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อาหารเพื่อพัฒนาเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางการค้า และตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ โดยเน้นเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณประโยชน์และมีคุณสมบัติเชิงสุขภาพ อีกทั้งเป็นการลดส่วนเหลือทิ้งในกระบวนการผลิตให้เป็นศูนย์ (Zero waste)

          สำหรับงาน “E-NNOVATE 2022 Edition : International Innovation Show” เป็นการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 มิถุนายน 2565 ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ ในรูปแบบออนไซต์ และระหว่างวันที่ 15–16 มิถุนายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 จัดโดย Innovative Business Solutions (IBS) หน่วยงานเอกชนด้านการส่งเสริมนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ แห่งสาธารณรัฐโปแลนด์ โดยมีนักวิจัย/นักประดิษฐ์จากประเทศต่าง ๆ นำผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในงานจำนวน 145 ผลงาน จาก 15 ประเท

อัลบั้มภาพ :
cvco1.jpg
cvco2.jpg
cvco3.jpg
ประกาศเมื่อ: 24 สิงหาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

อาจารย์วิศวฯ เคมี ได้รับรางวัล

TIChE Outstanding Professional Chemical Engineering Award ประจำปี 2565

ปีพ.ศ. 2565
23 ธันวาคม 2565
184
0
นิสิตวิศวกรรมไฟฟ้า ได้รับเหรียญเงิน Young Rising Stars of Science Award 2022

ในการแข่งขันโครงงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปีพ.ศ. 2565
9 ธันวาคม 2565
249
0