โครงการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์เฉลิมฉลอง 80 ปี

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 

          ตามที่ในปี พ.ศ. 2566 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะครบวาระ 80 ปี ในการสถาปนามหาวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการจัดงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในงาน “เฉลิมฉลอง 80 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” แบบมีส่วนร่วมเพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ในการดำเนินงานรวมทั้งการจัดทำสินค้าที่ระลึกและเพื่อเป็นโอกาสให้ประชาคมทุกภาคส่วนที่สนใจได้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดแบบ อันจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความร่วมมือในการสร้างสรรค์ผลงาน และเฉลิมฉลองการสถาปนา 80 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คลิก

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คลิก

 

 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 31 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ด้าน Life and Earth Sciences

โดย CWTS Leiden Ranking 2022

บางเขน
24 มิถุนายน 2565
91
0
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

บางเขน
14 มิถุนายน 2565
472
1
นิทรรศการ วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย

20 มิถุนายน 2565

บางเขน
10 มิถุนายน 2565
239
4