แหล่งรวมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล KU : Work & Learn from Home

Array ( [_id] => 194 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แหล่งรวมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล KU : Work & Learn from Home [_desc] => สำหรับการเรียน การสอน การประชุมออนไลน์ ของ มก. [_thumb_url] => web-upload/202101/m_news/389/thumbnail_910bdabbdf3779da269ceec40008f637.png [_html] =>

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เทคโนโลยีดิจิทัล KU WORK & LEARN FROM HOME

1. KU CISCO WEBEX MEETINGS : การประชุม / การเรียนการสอน

2. MICROSOFT TEAMS : การประชุม / การเรียนการสอน

3. GOOGLE MEET : การประชุม

4. GOOGLE CLASSROOM PLATFORM FOR LMS : การเรียนการสอน / การสอบ

5. EDUFARM : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มก. 

6. KU WORKPLACE : การสื่อสารในองค์กร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ku.ac.th/wlh

[_dtmins] => 1586944238 [_dtmupd] => 1610101165 [_order] => 69 [_status] => Enable [_count] => 1979 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 0 [_dtmsto] => 0 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => แหล่งรวมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล-KU-Work-amp-amp-Learn-from-Home [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [photos] => [videos] => [files] => [relates] => Array ( [0] => Array ( [_id] => 828 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google [_desc] => มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565 [_thumb_url] => web-upload/202105/m_news/389/thumbnail_f86c744522572287cacfd3772bae62e4.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/Google%20Workspace%20for%20Education.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1620375965 [_dtmupd] => [_order] => 1 [_status] => Enable [_count] => 64 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1620320400 [_dtmsto] => 1656522000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97-Google [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 1 [_view] => 28 [_like] => 0 ) [1] => Array ( [_id] => 826 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แจ้งปรับปรุง ระบบ Firewall [_desc] => 9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30-18.30 น. [_thumb_url] => web-upload/202105/m_news/389/thumbnail_de0e0312ee4f53985f4b0cd023e65e84.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/firewall-64.jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1620279727 [_dtmupd] => 1620282913 [_order] => 2 [_status] => Enable [_count] => 54 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1620234000 [_dtmsto] => 1620493200 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87-%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-Firewall [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 0 [_view] => 19 [_like] => 0 ) [2] => Array ( [_id] => 818 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => ประกาศ มก. เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ฉบับที่ 29 [_desc] => ฉบับที่ 29 [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_c02b165b6363c8f31869e7c6a41498e2.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/COVID-19%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A29(2).jpg” style=”width: 75%;” /></p> <ul> <li><a href=”https://www.ku.ac.th/th/news1/view/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88”><strong><span style=”color:#c0392b;”><span style=”font-size:28px;”>รวมประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)</span></span></strong></a></li> </ul> [_dtmins] => 1619509620 [_dtmupd] => 1619522932 [_order] => 3 [_status] => Enable [_count] => 1236 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619456400 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => ,, [_relate_id] => ,, [_typenews] => [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8-%E0%B8%A1%E0%B8%81-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87-%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%84-COVID-19-%E0%B8%89%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-29 [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 4 [_view] => 638 [_like] => 0 ) [3] => Array ( [_id] => 814 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_cate_id] => 74 [_subject] => แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN [_desc] => แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN [_thumb_url] => web-upload/202104/m_news/389/thumbnail_6a211a34f4901cdf0540edd4f4daab27.png [_html] => <p style=”text-align: center;”><img alt=”” src=”https://www.ku.ac.th/web-upload/fck/editor-pic/images/openvpn(1).jpg” style=”width: 75%;” /></p> [_dtmins] => 1619400339 [_dtmupd] => [_order] => 4 [_status] => Enable [_count] => 471 [_email] => [_embed] => [_dtmstr] => 1619370000 [_dtmsto] => 1622394000 [_tag] => [_relate_id] => [_typenews] => 0 [_link] => [_link_target] => _blank [_icon] => [_icon_time] => [_is_highlight] => N [_slugify] => %E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1-OpenVPN [_is_comment] => N [category] => Array ( [_id] => 74 [_mid] => 389 [_mkey] => m_news [_lang] => th [_subject] => บางเขน [_desc] => [_dtmins] => 1581797409 [_dtmupd] => [_order] => 3 [_status] => Enable ) [_share] => 12 [_view] => 211 [_like] => 0 ) ) [_share] => 1 [_view] => 727 [_like] => 0 )

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เทคโนโลยีดิจิทัล KU WORK & LEARN FROM HOME

1. KU CISCO WEBEX MEETINGS : การประชุม / การเรียนการสอน

 • สมัครใช้งานได้ที่เว็บ https://ku-edu.webex.com โดยใช้ account ของ มก. [account@ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Meeting คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Training Center (ภาษาไทย) คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Event Center คลิก
 • การประชุมออนไลน์ Webex ผ่าน KU Google Calendar (account@ku.ac.th)  คลิก  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. MICROSOFT TEAMS : การประชุม / การเรียนการสอน

 • เข้าใช้งานได้ที่เว็บ https://www.office.com โดยใช้  account ของ มก. [account@live.ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง  คลิก
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิก

3. GOOGLE MEET : การประชุม

4. GOOGLE CLASSROOM PLATFORM FOR LMS : การเรียนการสอน / การสอบ

 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/
 • รับชมย้อนหลัง แนะนำการสร้างข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ "Online Examination with Google Form"
 • ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานสำหรับผู้สอน การสร้างข้อสอบ Online [โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.]

5. EDUFARM : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มก. 

 • อาจารย์ นิสิต ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผ่าน account ของ มก. [account@ku.ac.th]

6. KU WORKPLACE : การสื่อสารในองค์กร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ku.ac.th/wlh

ประกาศเมื่อ: 15 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

แจ้งเตือนการปรับเปลี่ยนนโยบายการให้บริการพื้นที่ของบริษัท Google

มีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคม 2565

บางเขน
7 พฤษภาคม 2564
64
1
แจ้งปรับปรุง ระบบ Firewall

9 พฤษภาคม 2564 เวลา 17.30-18.30 น.

บางเขน
6 พฤษภาคม 2564
54
0
แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN

แจ้งเตือนปรับปรุงโปรแกรม OpenVPN

บางเขน
26 เมษายน 2564
471
12