แหล่งรวมความรู้เทคโนโลยีดิจิทัล KU : Work & Learn from Home

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


เทคโนโลยีดิจิทัล KU WORK & LEARN FROM HOME

1. KU CISCO WEBEX MEETINGS : การประชุม / การเรียนการสอน

 • สมัครใช้งานได้ที่เว็บ https://ku-edu.webex.com โดยใช้ account ของ มก. [account@ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Meeting คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Training Center (ภาษาไทย) คลิก
 • เอกสารการใช้งาน Webex Event Center คลิก
 • การประชุมออนไลน์ Webex ผ่าน KU Google Calendar (account@ku.ac.th)  คลิก  Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. MICROSOFT TEAMS : การประชุม / การเรียนการสอน

 • เข้าใช้งานได้ที่เว็บ https://www.office.com โดยใช้  account ของ มก. [account@live.ku.th]
 • ดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้ง  คลิก
 • ดาวน์โหลดคู่มือการใช้งาน  คลิก

3. GOOGLE MEET : การประชุม

4. GOOGLE CLASSROOM PLATFORM FOR LMS : การเรียนการสอน / การสอบ

 • สมัครเข้าใช้งานได้ที่ https://meet.google.com/
 • รับชมย้อนหลัง แนะนำการสร้างข้อสอบออนไลน์ หัวข้อ "Online Examination with Google Form"
 • ดาวน์โหลดเอกสารการใช้งานสำหรับผู้สอน การสร้างข้อสอบ Online [โดย ศูนย์คอมพิวเตอร์ วิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มก.]

5. EDUFARM : ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์ มก. 

 • อาจารย์ นิสิต ใช้งานได้ที่เว็บไซต์ https://edufarm.ku.ac.th/ ผ่าน account ของ มก. [account@ku.ac.th]

6. KU WORKPLACE : การสื่อสารในองค์กร

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  :  https://www.ku.ac.th/wlh

ประกาศเมื่อ: 15 เมษายน 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ระหว่าง มก. และ IPB University

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2567

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
140
0
การหารือทางวิชาการระหว่าง มก. กับ MSU

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2567

บางเขน
13 มิถุนายน 2567
83
0