เชิญชวนทุกท่าน ร่วมโหวตแบบ Renovate Ku Book Center

ขอเชิญชวน ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นิสิต ศิษย์เก่า มก. และบุคคลทั่วไป ร่วมโหวตแบบ Renovate Ku Book Center

จากการออกแบบของนิสิต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
          จากการคัดเลือก มีผลงานที่ได้รับเข้าร่วมโหวตคะแนน มาทั้งหมด 5 กลุ่ม ดังนี้

          กลุ่มที่ 1 กนกรักษ์ อศัลยา
          กลุ่มที่ 2 กัณฐ์ชนก ศิโรรัตน์ อลงกรณ์
          กลุ่มที่ 3 นภัสกร จิตตานันท์ สุภาพร
          กลุ่มที่ 4 ประวีณา ธนภรณ์
          กลุ่มที่ 5 อารญา สมพงษ์ศร แพรวลดา หิริญวงษ์

 
          กรุณาคลิกที่ลิงค์เพื่อดูรายละเอียด และร่วมโหวตแบบ Renovate Ku Book Center  https://forms.gle/jKn3JK7p61erHAE46

 

 

ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง