สบว. ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ”ระบบแจ้งเตือนงานบริการสิทธิบัตร”

          สำนักงานบริการวิชาการ ขอแจ้งการให้บริการด้านระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้ดำเนินการพัฒนาระบบแจ้งเตือนงานบริการสิทธิบัตร (Patent e-Service) 2 ระบบ ได้แก่
          1. ระบบแจ้งเตือนชุดข้อมูลคำขอรับสิทธิบัตรที่ประกาศโฆษณาแล้ว และอยู่ในช่วงระยะเวลาคัดค้าน (Patent Opposition Database)
          2. ระบบแจ้งเตือนสิทธิบัตรที่หมดอายุและใกล้อายุความคุ้มครอบในอีก 5 ปีข้างหน้า (Patent Expiration Date Early Warning)


          โดยดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ipthailand.go.th หรือสอบถาม call center โทร. 1368 หรือกองสิทธิบัตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4712 หรือกองสิทธิบัตรออกแบบ หมายเลขโทรศัพท์ 02-547-4638 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประกาศเมื่อ: 24 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง