ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดสอบ TOEFL ITP ประจำเดือน มิ.ย. 65

ศูนย์ทดสอบทางภาษา กำหนดจัดทดสอบทางภาษาอังกฤษ TOEFL ITP
ประจำเดือน มิถุนายน 2565
    ศูนย์สอบ  วข.ศรีราชา    สอบวันที่ 18 มิถุนายน 2565 
                                 วข.บางเขน    สอบวันที่  11 และ 25 มิถุนายน 2565

        

การสมัครสอบ 
ขั้นตอนการสมัครสอบมี 2 ขั้นตอนดังนี้
1. ลงทะเบียน
    1.1 กรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียน จากเมนู ลงทะเบียน
    1.2 ยืนยันการลงทะเบียน โดยเข้าไปที่ระบบอีเมลของท่าน เปิดจดหมายที่ได้รับจากศูนย์ทดสอบฯ คลิกลิงค์เพื่อยืนยันการลงทะเบียน
2. สมัครสอบ จากตารางสอบ สามารถดูตารางสอบได้ที่ https://www.ku-ept.human.ku.ac.th 
    2.1 วิชาที่เปิดรับสมัคร (แสดงด้วยอักษรสีแดง) ท้ายชื่อวิชาจะมีลิงค์ให้คลิกสมัครสอบ
    2.2 ในแบบฟอร์มการสมัครสอบ กรอกอีเมล คลิกดำเนินการ
    2.3 ระบบจะแสดงใบชำระเงิน คลิกรูป Printer อยู่บริเวณบนขวา เพื่อพิมพ์ใบชำระเงิน
    2.4 นำใบชำระเงิน ไปชำระเงินค่าสมัครสอบ ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาใดก็ได้ ภายใน 3 วันหลังจากวันที่สมัคร (กรุณาเก็บใบชำระเงินไว้เป็นหลักฐาน) 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อัลบั้มภาพ :
SR-1.jpg
BK-2.jpg
BK-1.jpg
ประกาศเมื่อ: 24 พฤษภาคม 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. เป็นที่ 1 ของประเทศไทย ด้าน Life and Earth Sciences

โดย CWTS Leiden Ranking 2022

บางเขน
24 มิถุนายน 2565
125
0
รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

รายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2564

บางเขน
14 มิถุนายน 2565
486
1
นิทรรศการ วัคซีน มก. เพื่อเกษตรกรรมไทย

20 มิถุนายน 2565

บางเขน
10 มิถุนายน 2565
241
4