ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ประจำเดือน มีนาคม 2566

1.    การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2566 (วิทยาเขตบางเขน)
          - สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          - เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566
2.    การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 7-8/2566 (วิทยาเขตบางเขน)
          - สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
          - เปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566
3.    การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 9/2566 (วิทยาเขตกำแพงแสน)
          - สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
          -
เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

โครงการประกวดนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2566

เสนอผลงานผ่านต้นสังกัด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

บางเขน
15 มีนาคม 2566
451
2
อธิการบดี บุคลากร และนิสิต มก. แสดงพลังวัฒนธรรมองค์กร

ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
14 มีนาคม 2566
2451
0
ระบบประเมินการเรียนการสอน ภาคปลาย 2565 ครั้งที่ 2

เปิดให้เข้าประเมินตั้งแต่วันที่ 13 - 17 มี.ค. 2566

บางเขน
13 มีนาคม 2566
274
17
ขอเชิญผู้บริหารและบุคลากร มก. แสดงพลังประกาศเจตนารมณ์

ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ในวันที่ 13 มีนาคม 2566

บางเขน
10 มีนาคม 2566
648
2