ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ศูนย์ทดสอบทางภาษา เปิดรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ
ประจำเดือน มีนาคม 2566

1.    การทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP ครั้งที่ 3/2566 (วิทยาเขตบางเขน)
          - สอบวันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.
          - เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566
2.    การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 7-8/2566 (วิทยาเขตบางเขน)
          - สอบวันอาทิตย์ที่ 19 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น.
          - เปิดรับสมัครวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566
3.    การทดสอบภาษาอังกฤษ KU-EPT ครั้งที่ 9/2566 (วิทยาเขตกำแพงแสน)
          - สอบวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น.
          -
เปิดรับสมัครวันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 17 มีนาคม 2566

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 20 กุมภาพันธ์ 2566

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
117
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
102
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
241
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
287
0