ร่วมสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 
         มก. ระดมขอรับทุนสนับสนุนการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 ภายใต้กระทรวง อว. และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถมภ์ ระดมขอรับบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องบริโภค อุปโภคที่จำเป็น สำหรับทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ( อว.) และการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยศูนย์ดังกล่าว เป็น 1 ใน 11 หน่วยศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรของกระทรวง อว. ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 แก่นิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายน จนถึงเดือนธันวาคม 2564 โดยผู้บริจาคสามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
 
          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเลขาธิการมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า เนื่องจากการระบาดของเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID -19 ระลอกใหม่นี้ ยังคงมีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะใน กทม.และปริมณฑล และรัฐบาลก็ประกาศวาระแห่งชาติให้คนไทยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่โดยการฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับมอบหมายให้เป็นที่ตั้งของศูนย์ฉีดวัคซีนถาวรภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ บริษัทแอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิสจำกัด ซึ่งเริ่มดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนิสิตนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ และกลุ่มประชาชนทั่วไป ตั้งแต่ต้นเดือน มิถุนายน ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ตั้งเป้าการฉีดวัคซีนในปริมาณ 120,000 -240,000 โดส
 
          โอกาสนี้จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และจิตอาสา ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการบริจาคเงินเพื่อนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ รวมถึงเครื่องบริโภค อุปโภคที่จำเป็นโดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เปิดช่องทางการบริจาคเงิน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ โดยผู้บริจาคสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า
บริจาคผ่านทาง
         ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         บัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         เลขที่บัญชี 374-1-14129-2
        
         ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
         บัญชีมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
         เลขที่บัญชี 235-204389-5
 
ส่งสำเนาสลิปโอนเงินที่ email : kufound@gmail.com
หรือติดต่อเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ
คุณประวีร์รัชย์ เลาหบูรณะกิจ
Praveeruch Laohaburanakij
โทรศัพท์ : 086-087-5904
ประกาศเมื่อ: 23 มิถุนายน 2564