มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

        เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดมลักษณ์ กูลศรีโรจน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ Mr. Morteza Soltani ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรมแห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

         Mr. Morteza Soltani มีความประสงค์หารือความเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งเน้นด้านวิชาการและวัฒนธรรม Mr. Morteza Soltani ได้เสนอแนวทางความร่วมมือ ดังต่อไปนี้
          1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองแห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ให้เกียรติบรรยายในหัวข้อ “ความเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและการเมืองการปกครองของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ภายหลังเหตุการณ์การปฏิวัติศาสนาอิสลาม ปี ค.ศ.1979”
          2. ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          3. มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          4. เรียนรู้วัฒนธรรมอิหร่าน อาทิ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
          5. ฉายภาพยนตร์อิหร่าน (พากย์ไทยหรือบทบรรยายภาษาไทย)
          6. การแสดงดนตรีสดอิหร่าน
          7. จัดนิทรรศการภาพถ่าย หนังสือ หรือฝึกอบรมศิลปะทำมือของชาวอิหร่าน
          8. จัดหลักสูตรฝึกอบรมภาษาเปอร์เซียระยะสั้น
          9. จัดการสัมมนาหรือประชุมออนไลน์ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
          10. ความร่วมมืออื่น ๆ ระหว่างมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     ผู้บริหารและคณาจารย์มก. ได้เสนอแนวทางความร่วมมือเช่นกัน อาทิ เรียนเชิญ Mr. Morteza Soltani เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประวัติศาสตร์ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน” (The History of Iran) ณ คณะสังคมศาสตร์ มก. โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากร ทุนการศึกษาระดับหลังปริญญาเอกสำหรับคณาจารย์มก. เป็นต้น Mr. Morteza Soltani เห็นชอบแนวทางความร่วมมือดังกล่าว ด้วยมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านมากยิ่งขึ้น ลดอคติที่อาจเกิดขึ้นจากภาพลักษณ์ชาวอิหร่านผ่านสื่อต่าง ๆ ภายหลังการหารือ รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา ได้ใก้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Morteza Soltani สุดท้าย ผู้เข้าร่วมการหารือทุกท่านถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก 

 

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_10.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_9.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_8.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_5.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_4.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_3.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_2.jpg
LINE_ALBUM_KU+20241_๒๔๐๔๐๕_1.jpg
ประกาศเมื่อ: 9 เมษายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
209
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
135
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
265
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
289
0