มก. ให้การต้อนรับผู้บริหารจาก University of Central Oklahoma (UCO) สหรัฐอเมริกา

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน รองศาสตราจารย์ ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ รองคณบดีฝ่าย วิเทศสัมพันธ์และพัฒนาคุณภาพการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือทางวิชาการกับผู้บริหารจาก University of Central Oklahoma (UCO) สหรัฐอเมริกา ได้แก่ Mr. Andrew Hill, Assistant Regional Director, Asia Pacific, Office of Global Affairs ในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ

          ก่อนเริ่มต้นการหารือความร่วมมือ ทั้งสองมหาวิทยาลัยแลกเปลี่ยนข้อมูลภาพกว้างซึ่งกันและกัน Mr. Andrew Hill ให้ข้อมูลว่า UCO ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ. 1890 เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ ณ เมืองเอดมันด์ รัฐโอคลาโฮมา ซึ่งถือเป็นหนึ่งใน 10 อันดับเมืองที่มีความปลอดภัยมากที่สุดของใจกลางสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ UCO ยังถือเป็นมหาวิทยาลัยในแถบตะวันตกของสหรัฐอเมริกา ที่มีคุณภาพเป็นอันดับต้น ๆ (จัดอันดับโดย U.S. News & World Report’s Best Colleges 2016) UCO จัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีกว่า 115 หลักสูตร และระดับปริญญาโทและปริญญาเอกรวมกันกว่า 75 หลักสูตร สำหรับนักศึกษากว่า 13,000 คน โดยในจำนวนนี้มีนักศึกษาต่างชาติจาก 100 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงการนอกหลักสูตรสำหรับนักศึกษาที่น่าสนใจอีกมากมาย

          UCO มีความสนใจร่วมมือทางวิชาการกับมก. ผ่านโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและบุคลากร และโครงการ Study USA Visiting Program ในคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ อาทิ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ สาขาวิชาดนตรี เป็นต้น อนึ่ง UCO มีอาจารย์ประจำภาควิชาดนตรีชาวไทยนาม ดร. จินดารัตน์ เจริญวงศ์ ผู้มีความสามารถด้านการเล่นเปียโนเป็นเลิศอีกด้วย ช่วงท้ายของการหารือ คณะผู้บริหารและคณาจารย์มก. เห็นควรริเริ่มพิจารณาร่างความร่วมมือทางวิชาการ (MoU) ร่วมกับ UCO สุดท้าย ได้ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Mr. Andrew Hill, Assistant Regional Director, Asia Pacific, Office of Global Affairs พร้อมถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก

อัลบั้มภาพ :
uco5.jpg
uco4.jpg
uco3.jpg
uco2.jpg
uco1.jpg
ประกาศเมื่อ: 8 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
100
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
22
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
52
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0