มก. เยือน Royal University of Phnom Penh (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา

     เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2567 ณ Royal University of Phnom Penh (RUPP) ราชอาณาจักรกัมพูชา รศ.ดร.กัมปนาท เพ็ญสุภา รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 14 ราย ประกอบด้วย
          1. ผศ.ดร.เสรี กุญแจนาค รองอธิการบดีวิทยาเขตศรีราชา
          2. ผศ.ดร.จิตต์โสภิณ มีระเกตุ ผู้ช่วยอธิการบดี
          3. ผศ.น.สพ.ดร.คงศักดิ์ เที่ยงธรรม คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์
          4. รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย คณบดีคณะเกษตร
          5. รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
          6. ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
          7. ผศ.นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง คณบดีคณะสังคมศาสตร์
          8. รศ.ดร.สถาพร เชื้อเพ็ง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา
          9. รศ.ดร.ปัทมาวดี เล่ห์มงคล คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
          10. ผศ.ดร.ภ.พึ่งบุญ ปานศิลา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา
          11. ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง
          12. น.ส.ปรารถนา ถิรเกียรติคุณ นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์
          13. นางสาวณิชารีย์ ภู่สร นักวิเทศสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     เยือน Royal University of Phnom Penh อย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) ระหว่างสองมหาวิทยาลัย ในการนี้ Prof. Oum Ravy, Vice Rector of Royal University of Phnom Penh พร้อมคณะได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ทั้งนี้ ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีลงนาม ผู้บริหารของทั้งสองฝ่ายได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เพื่อหาแนวทางดำเนินกิจกรรมร่วมกันต่อไปในอนาคต RUPP เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีนักศึกษาประมาณ 30,000 ราย จัดการเรียนการเรียนการสอน 5 คณะวิชา 2 สถาบัน ได้แก่
          1. Faculty of Science
          2. Faculty of Science and Humanities
          3. Faculty of Engineering
          4. Faculty of Development Studies
          5. Faculty of Education
          6. Institute of Foreign Languages
          7. Institute for International Studies and Public Policy

 

อัลบั้มภาพ :
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
1.jpg
ประกาศเมื่อ: 4 เมษายน 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. หารือทางวิชาการร่วมกับ University of Science and Technology Beijing (USTB), China

เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
17 พฤษภาคม 2567
209
0
The 6th SEARCA: The Leadership Development Program for Higher Education in Southeast Asia

(LDP-HEIs in SEA), 7-9 พฤษภาคม 2567

บางเขน
13 พฤษภาคม 2567
134
0
ผู้ใช้งาน VPN ที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดใบประกาศชุดใหม่

ขอให้ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ vpn.ku.ac.th

บางเขน
9 พฤษภาคม 2567
264
0
รับสมัครผู้สนใจเช่าพื้นที่อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อรับเอกสารและยื่นความประสงค์ได้ถึง 13 พฤษภาคม 2567

บางเขน
30 เมษายน 2567
289
0