มก. หารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจาก Taiwan External Trade Development Council

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน   รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับ (Welcoming Remarks) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพัชร์พิมล สิมลี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฐมาภรณ์ ศรีผดุงธรรม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ดร.สมโชค เรืองอิทธินันท์ หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วรเศรษฐ สุวรรณิก ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.วันรัฐ อับดุลลากาซิม รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดร.วีรชญา จารุปรีชาชาญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน รองศาสตราจารย์ ดร.วีกิตติ์ ศิริศักดิ์สุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ เจตธำรงชัย ภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ และบุคลากรกองวิเทศสัมพันธ์ ร่วมต้อนรับและหารือความร่วมมือกับคณะผู้บริหารจาก Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) และคณะผู้ประกอบการจากอุตสาหกรรมไต้หวันในโอกาสเยือนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างเป็นทางการ ดังนี้ 
          1. Department of Investment Promotion (DOIP), Ministry of Economic Affairs (MOEA)
          2. Invest Taiwan
          3. Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
          4. Taiwan Trade Center, Bangkok
          5. Taiwan External Trade Development Council
          6. Chung-Jua Institution for Economic Research
          7. Delta Electronics, Inc. and Delta Electronics (Thailand) PCL.
          8. Industrial Technology Research Institute (ITRI)
          9. Shianglong International LTD
          10. Taiwan Hon Chuan Enterprise Co., Ltd.
          11. SUNCUE CO. LTD

 

          TRITRA หรือสภาส่งเสริมการค้าและการส่งออกในไต้หวันผู้ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีสำนักงาน ณ ประเทศไทย ชื่อ Taiwan Trade Center Bangkok สภา TRITRA ได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากรัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรม และองค์กรภาคเอกชน ภารกิจหลักของ TRITRA คือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจและผู้ผลิตในไต้หวัน รวมถึงช่วยเหลือให้สามารถก้าวข้ามอุปสรรคในตลาดระหว่างประเทศได้ ในการเยือนครั้งนี้ คณะผู้บริหารและผู้ประกอบการจาก TRITRA มีความประสงค์หารือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานของมก. ในฐานะสถาบันทางการศึกษาที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงเพื่อหารือความเป็นไปได้ในการแสวงหาบัณฑิตเพื่อเข้าทำงานในบริษัทไต้หวัน
 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

          Director Emilie M. P. Chang และ Executive Officer Pei-Chi Lai จาก MOEA ผู้นำของคณะผู้แทนฯ จากไต้หวันในการเยือนครั้งนี้ ได้แสดงความรู้สึกยินดีที่ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ก่อนที่คณะผู้แทนฯจะอธิบายจุดเด่นของการทำงานในไต้หวัน รวมถึงกระบวนการเบื้องต้น ตั้งแต่การยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า จนถึงกระบวนการคัดเลือกผู้สมัคร หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายหารือและซักถามข้อสงสัย ซึ่งคณะผู้แทนฯได้มีการซักถามเกี่ยวกับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ Smart AI ในการทำงาน และมหกรรมหางานที่จัดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในส่วนของมก. ได้มีการซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาของโครงการฝึกงาน ณ ไต้หวัน ภายหลังการหารือ รองศาสตราจารย์ ดร.ชไมภัค ไม้กลัด ให้เกียรติมอบของที่ระลึกแก่ Director Emilie M. P. Chang และถ่ายภาพร่วมกันเป็นที่ระลึก พร้อมผู้เข้าร่วมการหารือทุกท่าน
 

อัลบั้มภาพ :
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_13.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_11.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_8.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_5.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_4.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_2.jpg
LINE_ALBUM_@KU_๒๔๐๓๒๒_14.jpg
ประกาศเมื่อ: 26 มีนาคม 2567

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ปี 2567 รวมพลังชาวเกษตรศาสตร์ร่วมกันปลูกป่า 788 ไร่

เพิ่มการดูดซับ co2

บางเขน
18 เมษายน 2567
101
0
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการ Exploring Deep Tech & Solving Deep Issue TECH PLANTER

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 12.30-14.30 น. ณ ห้อง 301 ชั้น 3 สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
18 เมษายน 2567
23
0
ขอเชิญชวนร่วมส่งบทความลงตีพิมพ์วารสาร

Asian Journal of Applied Economics (AJAE)

บางเขน
17 เมษายน 2567
52
0
มก. ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองและวัฒนธรรม

แห่งสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทย

บางเขน
9 เมษายน 2567
85
0