ประกาศ มก. เรื่อง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 9 เมษายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. เตรียมพร้อม Booster Dose เข็ม 3 AZ

D-day 24 ก.ย. 64

บางเขน
17 กันยายน 2564
343
1
ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา บันทึกฐานประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต

บางเขน
16 กันยายน 2564
279
1
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
41
0
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นพิเศษ 28 (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
54
0