งานแถลงข่าว ก้าวสู่ CIRGULAR AGRO-INDUSTRY

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 23 กันยายน 2565

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

243 ตำบล U2T สู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชวน ชม ช้อป แชร์ ชิม

22-23 กันยายน 2565 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มก.

บางเขน
20 กันยายน 2565
1930
3
เรียน ท่านผู้ใช้บริการ KU-Google

ตามที่ได้ประกาศขยายระยะเวลาการโอนย้ายข้อมูล ถึงวันที่ 15 กันยายน 2565

บางเขน
16 กันยายน 2565
242
0