กิจกรรม เดิน วิ่ง ปั่น รวมพลังคนใส่ใจ ร่วมห่วงใยสัตว์ป่า

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ม.ก.) องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดกิจกรรม เดิน วิ่ง และ  ปั่นจักรยาน เพื่อให้กิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการกระตุ้น สร้างการรับรู้ และปลุกกระแสการเห็นความสำคัญของการเข้าใจ และอนุรักษ์ดูแลทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าไม้ พรรณพืช และสัตว์สงวน ให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้าง กระตุ้นให้เกิดกระแสต่อเนื่อง  ปลูกฝังสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยกรธรรมชาติอย่างเข้าใจให้กับประชาชนไทยอย่างยั่งยืน 

 

เดิน วิ่ง ปั่น เพื่อตระหนักถึงความสำคัญและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนในประเทศไทย รายได้จากค่าสมัครมอบให้กับสมาคมอุทยานแห่งชาติเพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่ "นิสิต นักศึกษาและนักเรียนที่จะศึกษาชีววิทยาของสัตว์ป่า และผลิตสื่อเรียนรู้ถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าของไทย“ รวมถึงผลักดันกิจกรรมต่างๆด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนใกล้สูญพันธุ์ของประเทศไทย 

 

 

 สนใจสมัครคลิกที่นี่

ประกาศเมื่อ: 17 สิงหาคม 2563

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

งานลอยกระทง ประจำปี 2563

31 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
573
2
กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ วัดธรรมามูลวรวิหาร

อ.เมือง จ.ชัยนาท วันที่ 22 ตุลาคม 2563

บางเขน
21 ตุลาคม 2563
182
0
เทศกาลอาหารเจ ณ โรงอาหารกลาง 1 และ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2563 เวลา 07.00 - 18.00 น.

บางเขน
15 ตุลาคม 2563
331
2