กิจกรรมก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ในรูปแบบออนไลน์

ก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน กับการผสมผสานระหว่าง 2 generation
อธิการบดี มก. ต้อนรับน้องใหม่ KU 81  
ฝากความหมาย 8 +1 ให้นิสิตรวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว คือ “ KU together ”


          เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 64 เวลา 17.00 น. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมสำคัญเพื่อต้อนรับนิสิตใหม่ KU 81 คืองานก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน หรืองานปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดย กองกิจการนิสิต และ หน่วยงานด้านกิจการนิสิตของทุกคณะและวิทยาเขต สร้างสรรค์การจัดงานครั้งนี้อย่างพิถีพิถัน เพื่อเปิดบ้าน มก. ต้อนรับนิสิตใหม่ทุกคนในระบบ online รับชม Live สด ผ่าน FB : @KU81.Bangkhen พร้อมกันทุกวิทยาเขต นอกจากนี้ยังร่วมสนุกกับกิจกรรมเต้น Tiktok แบบฟรีสไตล์ ในเพลง IDKU หรือ อัพโหลดรูปภาพที่แสดงถึงความภูมิใจในความเป็นนิสิตเกษตร โดยมีรางวัลเป็น Sticker Line Limited Edition เฉพาะ KU 81 และชั่วโมงกิจกรรมให้กับนิสิตใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรมและตอบแบบประเมิน   

          ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กล่าวถึงคลิปวีดิโอ KU together ในงานก้าวแรกสู่ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ซึ่งเป็นคลิปบอกเล่าถึงการเป็นนิสิตมหาวิทยาลัยที่ดี การดำเนินชีวิตทั้งการเรียน การวิจัย การสร้างสรรค์ การทำกิจกรรมนิสิต โดยเป็นการผสมผสานระหว่างคนสองวัย หรือ 2 generation ในบทบาทของรุ่นพี่ คือ อาจารย์ พารุ่นน้อง คือ พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ (เพิ่งจบการศึกษาปีนี้) นักแสดงในสังกัดค่ายนาดาวบางกอก นำชมอาคารสถานที่สำคัญสำหรับการใช้ชีวิตในรั้วสีเขียว ผ่านบทเพลง IDKU ที่เพิ่มเติมการแร็พเข้ามาให้สนุกกับช่วงวัยมากขึ้น ได้แก่ อาคารระพีสาคริก ที่ตั้งของกองกิจการนิสิต และ สำนักบริหารการศึกษา อาคารศูนย์เรียนรวม โรงอาหารกลาง สนามอินทรีจันทรสถิตย์ สำนักหอสมุด และสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนคณะต่างๆ ใน มก.บางเขน และวิทยาเขตกำแพงแสน วิทยาเขตศรีราชา วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ และ วิทยาลัยการชลประทาน

          โดยในปีนี้จำนวนนิสิตน้องใหม่ KU 81 มีจำนวน 18,953 คน ประกอบด้วย บางเขน 9,364 คน กำแพงแสน 3,634 คน ศรีราชา 3,676 คน และ เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร 2,279 คน ซึ่งถือว่าเป็นจำนวนนิสิตใหม่ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย  ในโอกาสสำคัญนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มอบ 8+1 คำสำคัญ แก่นิสิตใหม่ KU 81 ซึ่งเป็นคำจำง่าย และควรจดจำพร้อมนำไปปฏิบัติ รวมถึงนิสิตเกษตรศาสตร์ทุกคนควรได้ยึดไว้เป็นแนวปฏิบัติที่จะทำให้นิสิตทุกคนมีพลัง ทำภารกิจได้อย่างสร้างสรรค์ และสัมฤทธิ์ผล ได้แก่
          1. Love ทำทุกอย่างด้วยความรัก 

          2. Proud ภูมิใจในความเป็นนิสิตเกษตร

          3. Passion มีพลังในการเรียนรู้  
          4. Trendy ทันกระแส

          5. Modern คิดแบบทันสมัย

          6. Teamwork รู้รักสามัคคี

          7. Happy ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

          8. Creative thinking คิดอย่างสร้างสรรค์

          และทั้ง 8 คำนี้ คือ 1 เดียว KU together

          “ ผมคิดว่า ทั้ง 8 +1 key words จะเป็นแรงบันดาลใจ ที่จะสร้างพลังอย่างมีส่วนร่วมในการคิดสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี พร้อมที่จะเรียนรู้ ทำกิจกรรมต่างๆ ได้ ด้วยความรัก ความภาคภูมิใจ และมีความสุขในการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และตลอดไป “

          “ และในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะเร่ง สนับสนุนการฉีดวัคซีนให้นิสิตทุกคน ที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีนให้ได้ โดสที่ 1 ภายในเดือน สิงหาคม 2564 เพื่อให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ และจะได้กลับมาเรียนในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อย่างปลอดภัย และ มี สุขอนามัย และสุขภาวะ ที่ดี และ ขอต้อนรับ KU 81 ทุกคน ครับ ” ดร.จงรัก กล่าว

 

 

อัลบั้มภาพ :
319577.jpg
319580.jpg
319637.jpg
319646.jpg
319671.jpg
320084.jpg
320092.jpg
320096.jpg
320106.jpg
320109.jpg
320616.jpg
321588.jpg
328913.jpg
329006.jpg
329009.jpg
329016.jpg
ประกาศเมื่อ: 25 มิถุนายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มก. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2564

ทุกระดับปริญญา

บางเขน
28 กรกฎาคม 2564
866
2
เชิญชวนบุคลากรสายวิชาการร่วมเป็นอาสาสมัครทดลอง

ใช้งาน Google Workspace for Education เพิ่มเติม

บางเขน
25 กรกฎาคม 2564
171
1
เดิน วิ่ง รวมพลัง อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวน 19 ชนิดของไทย Series 5

เปิดรับสมัครแล้ว ส่งผลวิ่งถึง 30 กันยายน 2564

บางเขน
17 กรกฎาคม 2564
550
7
ประกวดวาดภาพบนกำแพงเชิงสร้างสรรค์ด้านกีฬา

ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 50,000 บาท

บางเขน
14 กรกฎาคม 2564
415
0