กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประกาศเมื่อ: 13 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา บันทึกฐานประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต

บางเขน
16 กันยายน 2564
812
12
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
126
0
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นพิเศษ 28 (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
158
0
การปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Nontri Server ของบุคลากร

ระบบได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงโฟลเดอร์เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บางเขน
13 กันยายน 2564
150
0