กำหนดการฉีดวัคซีน เข็ม 2 AstraZeneca

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ >> เว็บไซต์ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

 

ประกาศเมื่อ: 15 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

บางเขน
27 สิงหาคม 2564
6171
2
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
2248
0
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
91862
9
ประกาศ/มาตรการ มก.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางเขน

บางเขน
5 มิถุนายน 2563
78848
0