FAQ การฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็ม 2

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

ติดตามรายละเอียดได้ที่ >> เว็บไซต์ ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

 

ประกาศเมื่อ: 27 สิงหาคม 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการฉีดวัคซีน เข็ม 2 AstraZeneca

*กำหนดการดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรจากภาครัฐ

บางเขน
15 สิงหาคม 2564
17930
104
ร่วมเป็นจิตอาสา หรือสมทบทุนให้กับศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

กับมูลนิธิมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
2046
4
ศูนย์บริการฉีดวัคซีน KU สู้ COVID-19

ภายใต้กระทรวง อว. โดยการสนับสนุนของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

บางเขน
4 มิถุนายน 2564
86745
376
ประกาศ/มาตรการ มก.

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บางเขน

บางเขน
5 มิถุนายน 2563
65233
5