Error 404

ขออภัยไม่พบหน้าที่ต้องการ

กรุณาตรวจสอบลิงค์ หรือสามารถกลับไปที่หน้าแรกที่ปุ่มด้านล่าง ไปยังหน้าหลัก
KU-ข่าวมหาวิทยาลัย | การปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Nontri Server...

การปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Nontri Server ของบุคลากร

     จากการปรับปรุงระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Nontri Server ของบุคลากร @ku.ac.th แล้วนั้น  ระบบได้ดำเนินการสร้างและปรับปรุงโฟลเดอร์ Drafts,Junk, Sent, Trash ใหม่ แทนที่โฟลเดอร์เดิม  และโฟลเดอร์ Drafts, Junk, Sent, Trash เดิมจะถูกย้ายไปแสดงไว้ด้านล่างโดยยังคงใช้ชื่อโฟลเดอร์เดิม 

**หมายเหตุ บางบัญชีอาจพบจดหมายที่เคยอ่านไปแล้วให้เปลี่ยนเป็นไม่อ่าน ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

ประกาศเมื่อ: 13 กันยายน 2564

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2563

บันทึกข้อมูลเพื่อขึ้นทะเบียนผู้สำเร็จการศึกษา บันทึกฐานประวัติและภาวะการหางานทำของบัณฑิต

บางเขน
16 กันยายน 2564
810
12
ค่ายอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออนาคต (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
126
0
ค่ายเยาวชนสมองแก้ว รุ่นพิเศษ 28 (ออนไลน์)

รับนักเรียนระดับ ป.4-ม.3 วันที่ 15-17 ตุลาคม 2564

บางเขน
16 กันยายน 2564
158
0
กำหนดการเปลี่ยนแปลง Webex Desktop App

ตุลาคม 2564 - เมษายน 2565

บางเขน
13 กันยายน 2564
249
2