IFRPD2 WEBINAR ครั้งที่ 4 เรื่อง Functional Food: Trends and Development 

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ งาน IFRPD2 WEBINAR  ครั้งที่ 4 เรื่อง Rice: Challenge and Opportunity for Thai Producers ผ่านช่องทาง Facebook Live 

          บรรยายโดย คุณประจงเวท สาตมาลี นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

          ดำเนินรายการโดย ดร.ธิดารัตน์ พันโท นักวิจัย ฝ่ายเคมีและกายภาพอาหาร

          วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 - 11.45 น.

          ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ >> https://forms.gle/wDdbQHtCG3vDwvKG7

ประกาศเมื่อ: 5 สิงหาคม 2565