เรียนฟรี มีใบประกาศฯ บทเรียนออนไลน์ หลักสูตร ”หลักการพื้นฐานของคุณธรรม”

Kasetsart University - มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

          ทำความดี คือ การกระทำแบบไหน ศีล แปลว่าอะไร

          มาหาคำตอบใน KUMOOC เรื่องใหม่ “หลักการพื้นฐานของคุณธรรม” โดย พลเอก ศรุต นาควัชระ (Ph.D.) ผู้อำนวยการศูนย์ยวพัฒน์ มูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (เรียนฟรี มีใบเซอร์ฯ) สามารถเข้าสู่บทเรียนออนไลน์ได้ที่  https://kumooc.ku.th/courses/72/info

 

          เนื้อหาของรายวิชา หลักการคุณธรรมพื้นฐาน ประกอบด้วย

          บทที่ 1 ความดีคืออะไร

          บทที่ 2 การกระทำแบ่งได้เป็นกี่ระดับ

          บทที่ 3 ศีล 5 ไม่บกพร่องทำความดีแล้วหรือยัง

          บทที่ 4 ความดีเป็นเรื่องของเจตนาหรือผลลัพธ์

          บทที่ 5 การทำเพื่อผู้อื่นหรือส่วนรวมถูกต้องทุกครั้งหรือไม่

          บทที่ 6 คุณธรรมเชิงสัมพัทธ์คืออะไร

          บทที่ 7 คำถามในการตรวจสอบตนเองด้านคุณธรรมคืออะไร

          บทที่ 8 สมการคุณธรรมคืออะไร

          บทที่ 9 การไม่ทำผิดกฎแต่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ควรทำ หรือไม่

          บทที่ 10 ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำคัญอย่างไร

 

          สนใจหลักสูตรอื่นๆ  ติดตามได้ที่  https://kumooc.ku.th/

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  สำนักพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต โทร 0 2942 8822 ต่อ 400 หรือ 500   inbox : m.me//llldo

ประกาศเมื่อ: 27 มีนาคม 2567